Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pspsj <p class="oczasopismie"><strong>OPIS CZASOPISMA</strong><br>„Poznańskie Studia Polonistyczne” ukazują się od roku 1973, pierwotnie jako czasopismo wspólne dla problematyki literaturoznawczej i językoznawczej, w 1994 roku rozdzielone na dwie serie: Literacką i Językoznawczą. W Serii Językoznawczej publikowane są artykuły dotyczące zarówno współczesnej, jak i historycznej polszczyzny, historii dyscypliny oraz recenzje prac naukowych. W ostatnich latach problematyka została rozszerzona o zagadnienia slawistyczne.</p> <ul class="oczasopismie"> <li class="show"><a href="/index.php/pspsj/about">POLITYKA FUNKCJONOWANIA CZASOPISMA</a></li> <li class="show"><a href="/index.php/pspsj/issue/view/3">AKTUALNY NUMER</a></li> <li class="show"><a href="/index.php/pspsj/issue/archive">ARCHIWUM</a></li> </ul> <div class="oczasopismie"><strong>INDEKSOWANE W:</strong> <p>CEJSH, ERIH PLUS, PKP Index; Google Scholar; WorldCat<strong><br></strong></p> </div> <div class="oczasopismie"><strong>WSKAŹNIKI OCENY CZASOPISMA: </strong> <p><img src="/public/piotr/ikonki/gs_3.png" alt=""><br><br><strong>MNiSW: 20</strong><br><br><img src="/public/piotr/ikonki/ic_49_82.png" alt=""></p> </div> <div class="oczasopismie"><strong>DOI: </strong>10.14746/pspsj</div> <div class="oczasopismie"><strong>ISSN (Print)&nbsp;</strong>1233-8672&nbsp;<strong>ISSN (Online) </strong>2450-4939<!--<strong>e-ISSN: </strong>2084-4158--></div> <div class="oczasopismie"><strong>PRACE PUBLIKOWANE W CZASOPIŚMIE <strong>OD 2016 r.</strong> DOSTĘPNE SĄ NA LICENCJI CREATIVE COMMONS:</strong><br><a href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/"><img src="/public/piotr/cc/cc_4_by_nd.png" alt="CC_by-nd/4.0" border="0"></a></div> pl-PL <p><strong>Autorzy</strong></p><p>Autorzy tekstów przyjętych do publikacji w czasopiśmie <strong>„Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza</strong>” są zobowiązani do wypełnienia, podpisania i odesłania na <a href="/index.php/pspsj/about/contact" target="_self">adres redakcji</a> umowy <a href="/ojs_3/pliki/pspsj/umowa_autorska.pdf" target="_self">o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów, z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC</a>.</p><p>Zgodnie z umową, autorzy tekstów opublikowanych w czasopiśmie <strong>„Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza”</strong> udzielają Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu niewyłącznej i nieodpłatnej licencji oraz zezwalają na użycie sublicencji Creative Commons <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/" target="_self">Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0).</a></p><p>Autorzy zachowują prawa do dalszego, swobodnego rozporządzania utworem.</p><p><strong>Użytkownicy </strong></p><p>Zainteresowani użytkownicy internetu uprawnieni są do korzystania z utworów opublikowanych od 2016 roku w „Poznańskich Studiach Polonistycznych. Serii Językoznawczej” pod następującymi warunkami:</p><ul><li>uznanie autorstwa – obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem informacji, o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, DOI) oraz samej licencji;</li><li>bez tworzenia utworów zależnych – utwór musi być zachowany w oryginalnej postaci, nie można bez zgody twórcy rozpowszechniać np. tłumaczeń, opracowań.</li></ul><p>Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2016 r. prawa autorskie są zastrzeżone.</p><p><strong>Inne</strong></p><p>Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp<em>.</em>)<em>.</em></p> p.michal@amu.edu.pl (dr Paulina Michalska-Górecka) pressto@amu.edu.pl (Pressto) śro, 23 wrz 2020 00:00:00 +0000 OJS 3.1.2.4 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 Peryfrazy nazw własnych w aspekcie strukturalnym https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pspsj/article/view/24572 <p>Broadly speaking, linguistic periphrase is the use of a complex descriptive expression instead of a single word. The subjects of the description in the article are poetic periphrases referring to the names of singing women. This general term is related to different types of singing activities, which can be done by: singers, vocalists, opera singers, divas, soloists, choristers, prima donnas, chancellors. The aim of the research was to collect a complete set of contemporary peripheral terms of Polish and foreign singing women, to analyse their structure in formal terms and to analyse the lexemes (14 reference units and 9 proper names) as constitutive elements of periphrases. The article includes an alphabetical index of personal names along with the descriptive expressions for them (over 60 analytical lexical units).</p> Beata Afeltowicz Copyright (c) 2020 Beata Afeltowicz https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pspsj/article/view/24572 nie, 15 mar 2020 00:00:00 +0000 Normatywna i semantyczna konstrukcja winy w polskim prawie karnym. Językoznawcze uwagi de lege ferenda https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pspsj/article/view/24573 <p>The aim of the article is to analyse the normative concept of guilt currently adopted by the Polish legislator from the semantic perspective. Under Polish law, imputation of a perpetrator of a criminal act is a prerequisite for incurring criminal liability. The perpetrator who cannot be blamed is not punishable and is not treated as a criminal. The legislator distinguishes two forms of guilt: intentional, which is synonymous with intention, and unintentional. Both intentional and intentional guilt are subject to further gradations in the Act, which often raises serious difficulties in judicial practice. In the article, the author strives to formulate the linguistic postulates de lege ferenda, which helps avoid interpretation doubts by changing the wording of language related to the construction of guilt in criminal law.</p> Anna Falana-Jafra Copyright (c) 2020 Anna Falana-Jafra https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pspsj/article/view/24573 nie, 15 mar 2020 00:00:00 +0000 Najnowszy stereotyp Ukraińca w środowisku studentów poznańskich i lubelskich https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pspsj/article/view/24575 <p>The article analyses the contemporary image of a Ukrainian in the linguistic picture of the world as perceived by students from Poznan and Lublin. Based on the results of the questionnaire with the geographical factor, the article distinguishes the “naive” cognitive definitions, methods of categorisation, traits of a typical Ukrainian and their aspect, which all differ depending on the geographical location of the two cities. The article analyses which subjects, according to students from different regions of Poland, are characteristic of a Ukrainian and how the geographical factor influences their dominance in the light of different aspects.</p> Olga Fyłypec Copyright (c) 2020 Olga Fyłypec https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pspsj/article/view/24575 nie, 15 mar 2020 00:00:00 +0000 Polski gwarowy przysłówek przyboś, na przyboś i nazwisko Przyboś https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pspsj/article/view/24576 <p>The author proves that the etymology of the surname Przyboś came from the lexicalised adverb przyboś, na przyboś (walk), “to wear shoes on bare feet, with a bare foot, (walk) slightly barefoot”, that came from the adjective przybosy. The surname did not stem from either compound names such as Przybysław, Przybywój or from the verb przybyć, contrary to what has been stated in the historical and etymological dictionary Nazwiska Polaków by Kazimierz Rymut.</p> Zygmunt Gałecki Copyright (c) 2020 http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pspsj/article/view/24576 nie, 15 mar 2020 00:00:00 +0000 Porównania w dwóch XVI-wiecznych poradnikach pedagogicznych – w poszukiwaniu zależności https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pspsj/article/view/24577 <p>The article discusses potential dependences between two pedagogical books printed in the sixteenth century: Księgi o wychowaniu i ćwiczeniu każdego przełożonego [Books on upbringing and training every superior] […] by Reinhard Lorichius and Książki o wychowaniu dzieci [Books on upbringing children] […] by Erazm Gliczner. The subjects of this study are comparative structures extracted from those books. Nineteenthcentury researchers had doubts as to the originality of Gliczner’s book. The analysis carried out for that purpose proved them to be unfounded. We can show common comparatum in only nine cases. The dependences between comparisons resulted from different comparandum or tertium comparationis. The similarity between Gliczner and Lorichius is noticeable in only one comparison.</p> Magdalena Gozdek Copyright (c) 2020 https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pspsj/article/view/24577 Językowy obraz Żyda według zbioru Leona Węglińskiego Hôrkij śmich. Skazki i obrazki z żytia w Hałyczyni https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pspsj/article/view/24578 <p>This text is an attempt at analysing the linguistic image of a J ew on the basis of Hôrkij śmich by a little-known Ukrainian poet Leon Węgliński. According to researchers, every language has a specific interpretation of reality which is expressed in a unique view and perception of the world. This article, through a thorough analysis of the vocabulary, grammar structures and descriptions, shows the images of a J ew in the nineteenth century: his identity, character traits and daily functioning. The material gathered for the study presents a definitely negative image of a J ew.</p> Olha Ilchyna Copyright (c) 2020 https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pspsj/article/view/24578 Świat Dysku w przekładzie https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pspsj/article/view/24579 <p>The Discworld by Terry Pratchett is one of the most famous English fantasy series in the world. It has been translated into several languages, including Polish. The text, however, caused several translation difficulties and problems which have been solved in different ways by Piotr Cholewa, the author of the translation. These problems and solutions are the subject of this article that presents samples of translation with a short commentary.</p> Alicja Janusz Copyright (c) 2020 https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pspsj/article/view/24579 Smaki i zapachy dzieciństwa z perspektywy językowo-kulturowej (na podstawie wybranych polskich blogów kulinarnych) https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pspsj/article/view/24580 <p>The article attempts to reconstruct the linguistic and cultural image of childhood tastes in selected culinary blogs. The reconstruction is based on entries referring to two dishes most frequently mentioned in the context of childhood: broth and apple pie.</p> Natalia Jóźwiak Copyright (c) 2020 https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pspsj/article/view/24580 Nie tylko klawisz, nie tylko ment – z historii kilku socjolektalnych nazw policjantów i funkcjonariuszy więziennych https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pspsj/article/view/24581 <p>The author presents several nouns functioning as synonyms for jailer (warder) and policeman. The author pays attention to these names because descriptions of contemporary language of deviant circles are frequent, but the vocabulary of criminals still doesn’t have diachronic characteristics. The described names are, among others: klawisz / klawisznik [jailer, screw], ment [louse], chmura [cloud], jancio [Johnny]. The author describes name changes in Polish prison slang from the late nineteenth and early twentieth century. He indicates the sources of individual names and describes the semantic changes that took place under the influence of foreign languages as well.</p> Jarosław Pacuła Copyright (c) 2020 https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pspsj/article/view/24581 „Twórczość obca nam klasowo” – analiza komunikacyjno-językowa doniesień agenturalnych, informacji, notatek i uwag osobowych źródeł informacji (OZI) o środowisku literackim w latach 1956–1990 https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pspsj/article/view/24582 <p>The purpose of the article is to present a communication and language analysis of agent texts on the Polish literary environment prepared by personal sources of information in the years 1956–1990. Their selection was made by employees of the Institute of National Remembrance from the Warsaw branch of the Commission for the Prosecution of Crimes against the Polish Nation in a monograph entitled „Twórczość obca nam klasowo”. Aparat represji wobec środowiska literackiego 1956–1990 [“Creativity foreign to our class.” Apparatus of repression against the literary environment from 1956 to 1990]. The analysis applies only to materials that are a direct record or development of a specific denunciation filed by a person registered as a source of information, but does not apply to reports, analysis of situations, statements and other texts authored by the officers of the Security Service. These are sixty-three formally diverse texts consisting of reports, information, notes and remarks from secret collaborators (TW – Tajny Współpracownik), operational contacts (KO – Kontakt Operacyjny), confidential contacts (KP – Kontakt Poufny) and consultants (K – Konsultant). Primarily, the analysis takes into account all description elements of the act of communication and makes an introduction into discourse analysis of secret agent materials originating from the three stages of the Polish People’s Republic. Denunciation resulting in those texts fulfils a social function as a tool for political fight against the opposition and a political function as well, allowing for spreading the belief in the omnipotence of the state and destroying the existing systems of values. The texts are mainly informative, although they are not devoid of emotion expressed linguistically in a variety of ways. The authors are aware of the value of the knowledge conveyed in the texts and of the consequences of denunciation for the people they concerned.</p> Ewa Pajewska Copyright (c) 2020 https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pspsj/article/view/24582 nie, 15 mar 2020 00:00:00 +0000 Wierność, powinność, uniżoność i inne kategorie grzeczności językowej w finalnych formułach epistolarnych XVIII wieku https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pspsj/article/view/24583 <p>The article is a study of politeness formulae retained in the eighteenth-century epistolography expressing certain feelings and attitudes of the sender towards the addressee, namely: good will (z prawdziwym afektem), faithfulness (z należytą obserwancją), gratefulness (z nieskończoną rekognicją), duty (z niewzruszoną obligacją), obedience (z najgłębszą submisją). One can treat them as one common category of etiquette because of their approximate semantic value, common pragmatic aim, very similar formal structure and the same final location in the epistolary text. The analysis was based on 305 original, handwritten and unpublished eighteenth-century letters written by several dozens of noblemen. The presented formulae appeared mainly in contacts between the representatives of the aristocracy and the nobility.</p> Katarzyna Sicińska Copyright (c) 2020 https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pspsj/article/view/24583 Wpływ polszczyzny na przemiany językowe religijnych tekstów cyrylickich katechizmów unickich w Rzeczypospolitej XVIII wieku (na przykładzie Katechizmu supraskiego z 1722 roku i Katechizmu poczajowskiego z 1768 roku) https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pspsj/article/view/24584 <p>The article discusses the influence of Polish on the evolution of Ruthenian Uniate Church’s liturgical language in the eighteenth century in the Polish-Lithuanian Commonwealth according a catechism text published in the Supraśl and Pochayiv Basilian Order Monasteries in 1722 and 1768. The Ruthenian Uniate Church catechism constitutes the basis for the linguistic analysis. The main objective of the article is to investigate how Middle Polish influenced the developing liturgical language of the Ruthenian Uniate Church. After analysing the text’s language, it could be said that in the period from the foundation of that church to the three partitions of the Polish-Lithuanian Commonwealth, Polish language had significant influence on the evolution of the church’s liturgical language and affected its phonetics and morphology.</p> Dzmitry Skivitski Copyright (c) 2020 https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pspsj/article/view/24584 Funkcjonowanie aktu życzeń w obszarze public relations – na przykładach z fanpage’ów serwisu społecznościowego Facebook https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pspsj/article/view/24585 <p>The analysis included in the article concerns the wishes posted on company profiles on Facebook. The considerations begin with the description of wishes as a speech act that has ritual, etiquette-related and phatic functions. Next, the article discusses the role of social media in communication in the public relations area, particularly as a tool to contact customers. One of the ways of establishing this contact is extending<br>wishes on a company fan page. This is another stage of the evolution of the speech act in question. The analysis of companies’ wishes includes the description of the occasion for extending them, the content of the wishes, the relationship between the sender and the receiver and, in particular, the interaction that results from the very character of wishes as a speech act as well as from the opportunities provided by communication in social media.</p> Joanna Smól Joanna Smól Copyright (c) 2020 https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pspsj/article/view/24585 Sposoby pozyskiwania życzliwości odbiorców w prośbach o wsparcie na podstawie portalu Siepomaga.pl https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pspsj/article/view/24587 <p>The subject of the study is a series of advertisements – requests from the Siepomaga.pl website in terms of the method of acquisition of recipients (using Cicero’s captatio benevolentiae principles), convincing and persuading to act through proper selection of rhetorical arguments. The main procedure is to create statements taking into account the common auditorium, bearing the hallmarks of ordinariness. Language structures, toposes, arguments explicitly referring to pathos; the most typical strategies are modesty and raising the value of recipients as a last resort; and toposes: unequal fight against disease, time passing relentlessly as well as causative reasons (support is only a means to obtain priceless values: health and life). A characteristic feature of the requests posted on the Siepomaga.pl website is the presence of various semiotic codes typical for the Internet space, a kind of multimodality of communication in which verbal communication and image coexist. In addition, interaction is an important persuasive element, giving the recipients – the donors – an immediate effect of reward for taking action in the form of satisfaction with the real contribution visible in the account balance bar.</p> Dorota Szagun Copyright (c) 2020 Dorota Szagun https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pspsj/article/view/24587 nie, 15 mar 2020 00:00:00 +0000 Encyklopedia doby średniopolskiej jako gatunek w formie kolekcji https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pspsj/article/view/24588 <p>The aim of the article is a genological analysis of the oldest Polish-language encyclopedia, i.e. Informacyja matematyczna [Mathematical information] by Wojciech Bystrzonowski (first edition 1743). It is a continuous text divided into chapters devoted to various fields of knowledge included in the groups of topics that deal with theoretical and practical problems. This conception of text influenced its genre diversity: theoretical parts were overpowered by genres serving an informative function (e. g. description, list, index), but sometimes also a persuasive function (e. g. a treaty, a matter), while the practical parts included genres fulfilling a predominantly directive function (e. g. military regulations, instructions). The genres combining informative and ludic functions were also marginally present (e. g. Latin-language mnemotechnical poems woven into the text). Such extreme internal diversity of genres had several reasons: a) high diversity of topics, b) reference to silva rerum literary formula developed in the Baroque period, c) reference to and benefit from dozens of different studies conducted by Polish and Latin-language authors. Based on the example of selected parts of the text (e. g. descriptions), it was proved that we can observe in Bystrzonowski’s compendium a development process of a new genre, i.e. an encyclopedic entry.</p> Agnieszka Szczaus Copyright (c) 2020 Agnieszka Szczaus https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pspsj/article/view/24588 nie, 15 mar 2020 00:00:00 +0000 Морфо-синтаксическая структура коммуникативных ситуаций каузации радости (на материале польского языка) https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pspsj/article/view/24589 <p>The article analyses the morphological and syntactic expression of the causator (or cause) in the communicative situations of causation of joy in the Polish language. By causation we mean the semantic category which expresses the causal relationships between the fundamentals of non-linguistic reality. The purpose of this study is to analyse the syntactic structure of communicative situations of causation of joy, on the semantic level of which there are such actants as: agent, experiencer, causator (or cause). All of the analysed constructions were divided into three groups: agentive split constructions, agentive unsplit constructions and non-agentive constructions. Split constructions refer to those in which the agent and causator are separate actants, while unsplit ones refer to those in which these semantic roles are combined into one actant. The results of the study show that the most numerous group among the examples is that of non-agentive constructions.</p> Daryna Zakusylo Copyright (c) 2020 Daryna Zakusylo https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pspsj/article/view/24589 nie, 15 mar 2020 00:00:00 +0000 Nazwy własne w powieści W zaraniu Teodora Tomasza Jeża https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pspsj/article/view/24590 <p>The article presents the proper names from the novel W zaraniu by T. T. J eż. The subject of the overview focuses on oikonyms and anthroponyms, with particular emphasis on the relation of literary naming to authentic onyms. Additionally, the functional aspects of the selected types of names are examined. Simultaneously, the article analyses the specific solutions adopted by T. T. J eż, conditioned by the character of his literary production.</p> Iwona Żuraszek-Ryś Copyright (c) 2020 Iwona Żuraszek-Ryś https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pspsj/article/view/24590 nie, 15 mar 2020 00:00:00 +0000