Pressto.

Nagłowek strony

Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
Vol 24, Nr 1 (2017) Wpływ języka polskiego na rozwój świadomości narodowej młodzieży galicyjskiej w dobie autonomicznej Abstrakt  PDF
Peter Zimmermann
 
Vol 24, Nr 2 (2017) Piśmiennictwo religijne Tatarów Wielkiego Księstwa Litewskiego jako oryginalne źródło do badań polszczyzny północnokresowej Abstrakt  PDF
Joanna Kulwicka-Kamińska
 
Vol 25, Nr 1 (2018) Związki frazeologiczne identyczne oraz podobne formalnie w językach indonezyjskim i polskim Abstrakt  PDF
Przemysław Wiatrowski
 
Vol 25, Nr 1 (2018) Profesor Tadeusz Skulina – historyk języka i onomasta Abstrakt  PDF
Alicja Pihan-Kijasowa
 
Vol 20, Nr 2 (2013) Zapożyczenia greckie i łacińskie a polsko-rosyjskie kontakty językowe Abstrakt  PDF
Sonia Behrendt
 
Vol 19, Nr 1 (2012) Analiza kwantytatywno-porównawcza słownictwa Ksiąg o gospodarstwie Piotra Krescentyna (1549) Abstrakt  PDF
Marek Osiewicz
 
Vol 25, Nr 1 (2018) O stylistycznym zróżnicowaniu dawnej leksyki – na przykładzie oficjalnych i potocznych nazw dziecka nieślubnego Abstrakt  PDF
Ewa Woźniak
 
Vol 21, Nr 1 (2014) Zróżnicowanie ekstensji tekstowej fonetycznych form obocznych w Księgach o gospodarstwie Piotra Krescentyna z 1549 roku Abstrakt  PDF
Marek Osiewicz
 
Vol 25, Nr 1 (2018) Tendencje rozwojowe współczesnej polszczyzny na podstawie innowacji uzupełniających pochodzących ze współczesnej prozy science fiction Abstrakt  PDF
Ilona Paczyńska
 
Vol 22, Nr 1 (2015) O możliwości technicznego uwarunkowania oboczności albo // abo w drukach polskich z XVI wieku Abstrakt  PDF
Marek Osiewicz
 
Vol 25, Nr 1 (2018) Władysław Kuraszkiewicz – uczony i nauczyciel Abstrakt  PDF
Bogdan Walczak
 
Vol 21, Nr 1 (2014) Typy motywacyjne nazwisk poznaniaków i ich funkcjonowanie w wybranych rejestrach podatkowych z XVII i XVIII wieku Abstrakt  PDF
Ewa Nowak-Pasterska
 
Vol 18, Nr 2 (2011) Defensio verae translationis corporis Catechismi in linguam Polonicam, adversus calumnias Joannis Secluciani Jana Maleckiego – przekład wraz z komentarzem Abstrakt  PDF
Anna Lenartowicz-Zagrodna
 
Vol 25, Nr 1 (2018) Leksem cud i jego derywaty w historii polszczyzny Abstrakt  PDF
Zuzanna Krótki
 
Vol 21, Nr 2 (2014) Wtórna nosowość antycypacyjna w Księgach o gospodarstwie Piotra Krescentyna z 1549 roku Abstrakt  PDF
Marek Osiewicz
 
Vol 22, Nr 1 (2015) Znaczenie badań historycznojęzykowych dla interpretacji zjawisk współczesnej polszczyzny Abstrakt  PDF
Mirosława Siuciak
 
Vol 24, Nr 1 (2017) Graficzne i fonetyczne warianty techniczne w polskiej edycji Żywotów filozofów Mikuláša Konáča (F. Ungler, Kraków 1535) Abstrakt  PDF
Marek Osiewicz
 
Vol 19, Nr 2 (2012) Struktura statystyczna polskiego systemu graficznego. Analiza historyczno-porównawcza Abstrakt  PDF
Marek Osiewicz, Krzysztof Skibski
 
Vol 22, Nr 2 (2015) Funkcja słownictwa medycznego w twórczości Stefana Żeromskiego (uwagi wstępne) Abstrakt  PDF
Lucyna Agnieszka Jankowiak
 
Vol 22, Nr 1 (2015) O regionalności XVII-wiecznych kazań pogrzebowych. Część II: druki poznańskie Abstrakt  PDF
Alicja Pihan-Kijasowa, Agnieszka Motyl
 
Vol 20, Nr 2 (2013) Gwarowe nazwy ubiorów w „Słowniku warszawskim” Abstrakt  PDF
Maria Borejszo
 
Vol 22, Nr 1 (2015) Koncepcja idealnego terminu w świetle Słownika terminologii lekarskiej polskiej z 1881 roku Abstrakt  PDF
Lucyna Agnieszka Jankowiak
 
Vol 22, Nr 2 (2015) Rada jako narzędzie perswazji w projekcie dydaktycznym O wychowaniu dzieci uchodźców Juliusza Jedlińskiego Abstrakt  PDF
Iwona Pałucka-Czerniak
 
Vol 24, Nr 2 (2017) Dwadzieścia lat Rady Języka Polskiego: uchwały ortograficzne a polszczyzna „poprawna, dobra, etyczna i estetyczna” Abstrakt  PDF
Janusz S. Bień
 
Vol 23, Nr 1 (2016) Podręcznik tradycyjny czy e-learning? Wybór podręcznika kursowego na lektorat akademicki z języka polskiego jako obcego (na przykładzie polonistyki włoskiej) Abstrakt  PDF
Małgorzata Jakobsze
 
1 - 25 z 45 elementów 1 2 > >> 

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładnego wyrażenia przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo