Pressto.

Nagłowek strony

Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
Vol 24, Nr 2 (2017) Piśmiennictwo religijne Tatarów Wielkiego Księstwa Litewskiego jako oryginalne źródło do badań polszczyzny północnokresowej Abstrakt  PDF
Joanna Kulwicka-Kamińska
 
Vol 19, Nr 1 (2012) Analiza kwantytatywno-porównawcza słownictwa Ksiąg o gospodarstwie Piotra Krescentyna (1549) Abstrakt  PDF
Marek Osiewicz
 
Vol 22, Nr 1 (2015) O możliwości technicznego uwarunkowania oboczności albo // abo w drukach polskich z XVI wieku Abstrakt  PDF
Marek Osiewicz
 
Vol 24, Nr 1 (2017) Graficzne i fonetyczne warianty techniczne w polskiej edycji Żywotów filozofów Mikuláša Konáča (F. Ungler, Kraków 1535) Abstrakt  PDF
Marek Osiewicz
 
Vol 22, Nr 1 (2015) Znaczenie badań historycznojęzykowych dla interpretacji zjawisk współczesnej polszczyzny Abstrakt  PDF
Mirosława Siuciak
 
Vol 21, Nr 1 (2014) Typy motywacyjne nazwisk poznaniaków i ich funkcjonowanie w wybranych rejestrach podatkowych z XVII i XVIII wieku Abstrakt  PDF
Ewa Nowak-Pasterska
 
Vol 22, Nr 1 (2015) Dawne słowniczki gwarowe jako źródło do historii języka Abstrakt  PDF
Bogusław Nowowiejski
 
Vol 24, Nr 1 (2017) Z historii rodziny leksykalnej rzeczownika paskuda Abstrakt  PDF
Zuzanna Krótki
 
Vol 22, Nr 1 (2015) Poznańska szkoła językoznawstwa historycznego Abstrakt  PDF
Jolanta Migdał, Agnieszka Piotrowska-Wojaczyk
 
Vol 23, Nr 2 (2016) Z dziejów polskich przymiotników znaczących ‘chytry’ Abstrakt  PDF
Zuzanna Krótki
 
Vol 22, Nr 1 (2015) Zwięzła historia języka polskiego – założenia opisu Abstrakt  PDF
Bogusław Dunaj
 
Vol 22, Nr 2 (2015) Rada jako narzędzie perswazji w projekcie dydaktycznym O wychowaniu dzieci uchodźców Juliusza Jedlińskiego Abstrakt  PDF
Iwona Pałucka-Czerniak
 
Vol 19, Nr 2 (2012) Struktura statystyczna polskiego systemu graficznego. Analiza historyczno-porównawcza Abstrakt  PDF
Marek Osiewicz, Krzysztof Skibski
 
Vol 22, Nr 2 (2015) Polskie leksemy o rdzeniu piecz-/piek- pochodne od piec się Abstrakt  PDF
Zuzanna Krótki
 
Vol 18, Nr 1 (2011) Poznańskie album civium – charakterystyka właściwości graficznych i językowych dokumentu Abstrakt  PDF
Kinga Banderowicz
 
1 - 15 z 15 elementów

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładnego wyrażenia przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo