Pressto.

Nagłowek strony

Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
Vol 25, Nr 2 (2018) Hasło LUTER w słownikach Bartłomieja z Bydgoszczy 1532 i 1544 Abstrakt  PDF
Lucyna Agnieszka Jankowiak
 
Vol 21, Nr 2 (2014) The Semantics of Words Comprising Phraseological Structures – the Observations of Polish Corpus of Wrocław University of Technology Editor Abstrakt  PDF
Jan Wieczorek
 
Vol 24, Nr 2 (2017) Słowniczek tykociński Zygmunta Glogera – źródła i dokumentacja Abstrakt  PDF
Bogusław Nowowiejski
 
Vol 24, Nr 1 (2017) Słowniki Bartłomieja z Bydgoszczy (1532 i 1544). Stan badań i perspektywy badawcze Abstrakt  PDF
Lucyna Agnieszka Jankowiak
 
Vol 18, Nr 2 (2011) Kwalifikatory w słowniku Jerzego Samuela Bandtkiego – rodzaje, funkcje, frekwencja Abstrakt  PDF
Marek Kaszewski
 
Vol 19, Nr 1 (2012) Koncepcja opisu konotacji nazw własnych w Słowniku metafor i konotacji nazw własnych Abstrakt  PDF
Mariusz Rutkowski
 
Vol 22, Nr 1 (2015) Wojciech Ryszard Rzepka na tle poznańskiej tradycji językoznawstwa historycznego Abstrakt  PDF
Bogdan Walczak
 
Vol 20, Nr 2 (2013) Gwarowe nazwy ubiorów w „Słowniku warszawskim” Abstrakt  PDF
Maria Borejszo
 
1 - 8 z 8 elementów

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładnego wyrażenia przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo