Pressto.

Nagłowek strony

Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
Vol 25, Nr 1 (2018) Kohiponimia jako relacja z pogranicza kategorii opozycji semantycznej. Perspektywa użytkownika języka polskiego: badanie psycholingwistyczne Abstrakt  PDF
Nawoja Mikołajczak-Matyja Mikołajczak-Matyja
 
Vol 25, Nr 1 (2018) Leksem cud i jego derywaty w historii polszczyzny Abstrakt  PDF
Zuzanna Krótki
 
Vol 21, Nr 2 (2014) The Semantics of Words Comprising Phraseological Structures – the Observations of Polish Corpus of Wrocław University of Technology Editor Abstrakt  PDF
Jan Wieczorek
 
Vol 23, Nr 1 (2016) Nie trwam o jedzę, kiedy dobrze siedzę. O jedzeniu i żarciu w paremiologii polskiej dawnej i współczesnej Abstrakt  PDF
Elżbieta Skorupska-Raczyńska
 
Vol 19, Nr 1 (2012) Польские фамилии в прозе Антона Чехова Abstrakt  PDF
Roman Szubin
 
Vol 19, Nr 2 (2012) Stylistyczna funkcja barw w powieści Kollokacja Józefa Korzeniowskiego Abstrakt  PDF
Jowita Żurawska-Chaszczewska
 
Vol 19, Nr 2 (2012) Językowa kreacja matki w Nad Niemnem Elizy Orzeszkowej Abstrakt  PDF
Elżbieta Skorupska-Raczyńska
 
Vol 24, Nr 1 (2017) Z historii rodziny leksykalnej rzeczownika paskuda Abstrakt  PDF
Zuzanna Krótki
 
Vol 23, Nr 2 (2016) Z dziejów polskich przymiotników znaczących ‘chytry’ Abstrakt  PDF
Zuzanna Krótki
 
Vol 22, Nr 2 (2015) Polskie leksemy o rdzeniu piecz-/piek- pochodne od piec się Abstrakt  PDF
Zuzanna Krótki
 
1 - 10 z 10 elementów

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładnego wyrażenia przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo