[1]
Bilczewski, T. 2014. Imagi-natio. Przekład a wspólnota wyobrażona. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka. 23 (sty. 2014), 63–77. DOI:https://doi.org/10.14746/pspsl.2014.23.4.