[1]
Gendaj, N. 2014. Metafora pralni. Zofii Chądzyńskiej czytanie, pisanie, tłumaczenie. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka. 23 (sty. 2014), 227–237. DOI:https://doi.org/10.14746/pspsl.2014.23.12.