[1]
Wyka, M. i in. 2014. Trzy głosy o książce Włodzimierza Boleckiego Modalności modernizmu. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka. 24 (sty. 2014), 309–318.