[1]
Sierotowicz, T. 2018. Schyłek metafory. Rzecz o księdze Natury. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka. 31 (sty. 2018), 47–70. DOI:https://doi.org/10.14746/pspsl.2017.31.2.