[1]
Dąbkowska-Kujko, J. 2018. Lingua Erazma z Rotterdamu między fizjologią, filozofią i filologią. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka. 31 (sty. 2018), 129–146. DOI:https://doi.org/10.14746/pspsl.2017.31.5.