[1]
Raubo, G. 2018. „Perspektywy gwiazdarskie”. Lunety w literaturze i piśmiennictwie naukowym polskiego baroku. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka. 31 (sty. 2018), 213–251. DOI:https://doi.org/10.14746/pspsl.2017.31.9.