[1]
Lisiak, B. 2018. Problematyka filozoficzna w dorobku pisarskim Wojciecha Tylkowskiego SJ. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka. 31 (sty. 2018), 253–268. DOI:https://doi.org/10.14746/pspsl.2017.31.10.