[1]
Kroczak, J. 2018. Nauka o kamieniach i jej źródła w cyklu kazań Nuptiae Agni Antoniego Węgrzynowicza. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka. 31 (sty. 2018), 269–292. DOI:https://doi.org/10.14746/pspsl.2017.31.11.