[1]
Steppa, H. 2014. Seksualny kapitał w wersji publicznej. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka. 24 (sty. 2014), 369–374.