[1]
Marzec, L. 2018. Kazimiera Iłłakowiczówna mniej więcej znana. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka. 32 (paź. 2018), 75–94. DOI:https://doi.org/10.14746/pspsl.2018.32.4.