[1]
Czyżak, A. 2018. Rezydencja poezji. O liryce Marty Podgórnik. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka. 33 (paź. 2018), 41–54. DOI:https://doi.org/10.14746/pspsl.2018.33.3.