[1]
Łuszczykiewicz, P. 2018. Seks, taśmy i statusy Facebooka. O poezji Katarzyny Fetlińskiej. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka. 33 (paź. 2018), 203-216. DOI:https://doi.org/10.14746/pspsl.2018.33.12.