[1]
Heydel, M. 2018. Co mówi, kiedy nikt nie mówi. Praktyka poetycka Alice Oswald jako przekład. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka. 33 (paź. 2018), 309–326. DOI:https://doi.org/10.14746/pspsl.2018.33.18.