[1]
Grodecka, A. 2019. Aposiopesis albo figury myśli w dobie ucieleśnionego umysłu. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka. 34 (sty. 2019), 87–105. DOI:https://doi.org/10.14746/pspsl.2018.34.4.