[1]
Czapliński, P. 2015. Katastrofa wsteczna. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka. 25 (sty. 2015), 37-66. DOI:https://doi.org/10.14746/pspsl.2015.25.2.