[1]
Tokarska-Bakir, J. 2015. Książka wyjścia. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka. 25 (sty. 2015), 67–92. DOI:https://doi.org/10.14746/pspsl.2015.25.3.