[1]
Kasper, J. 2015. Od wydarzenia katastrofy do kata/stroficznego czytania. Poezja Charles’a Baudelaire’a w relacji Jorge’a Semprúna L’écriture ou la vie. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka. 25 (sty. 2015), 309-329. DOI:https://doi.org/10.14746/pspsl.2015.25.13.