[1]
zespół redakcyjny, zespół redakcyjny 2015. Od redakcji. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka. 25 (sty. 2015), 7–8.