[1]
Czyżak, A. 2013. Biografie polsko-żydowskie i żydowsko-polskie: rekonesans ponawiany. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka. 22 (sty. 2013), 157–172. DOI:https://doi.org/10.14746/pspsl.2013.22.11.