[1]
Dąbrowicz, E. 2019. Biografia pochwalna z 9 maja 1801 roku. Lektura kontekstowa. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka. 35 (lis. 2019), 140–161. DOI:https://doi.org/10.14746/pspsl.2019.35.7.