[1]
Czwordon, P. 2009. Imperatyw, ironia i przemyt wierzbowych gruszek. Notatki o wierszu Do Jeruszalaim Jerzego Ficowskiego. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka. 16 (sty. 2009), 179–189. DOI:https://doi.org/10.14746/pspsl:2009.16.13.