[1]
Bill, S.S. 2012. Miłosz w dialogu z literackim centrum świata. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka. 20 (sty. 2012), 137–148. DOI:https://doi.org/10.14746/pspsl.2012.20.8.