[1]
Nawrot, J. 2010. Przyjaźń domaga się rezygnacji. Kilka aspektów relacji między przyjaciółmi poruszonych w Biblii. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka. 17 (sty. 2010), 11-31. DOI:https://doi.org/10.14746/pspsl:2010.17.2.