[1]
Nowicka, E. 2010. Zrozumieć złoty wiek. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka. 17 (sty. 2010), 181–190. DOI:https://doi.org/10.14746/pspsl:2010.17.11.