[1]
Kowalczuk, U. 2012. Wartościowanie poezji w Zarysie literatury polskiej z ostatnich lat szesnastu Piotra Chmielowskiego. Kilka punktów widzenia. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka. 19 (sty. 2012), 61–74. DOI:https://doi.org/10.14746/pspsl.2012.19.4.