[1]
Karpow, M. 2012. Poeta źle wychowany. Opinia Piotra Chmielowskiego o Mironie i jej konsekwencje. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka. 19 (sty. 2012), 97–108. DOI:https://doi.org/10.14746/pspsl.2012.19.7.