[1]
Zajkowska, J. 2012. Piotr Chmielowski o Wiktorze Gomulickim – na podstawie kolejnych wydań Zarysu literatury polskiej i innych wypowiedzi krytyka. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka. 19 (sty. 2012), 109–123. DOI:https://doi.org/10.14746/pspsl.2012.19.8.