[1]
Lisak-Gębala, D. 2019. „Uparte trwanie baroku” w recepcji wierszy Stanisława Barańczaka. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka. 36 (cze. 2019), 59–76. DOI:https://doi.org/10.14746/pspsl.2019.36.5.