[1]
Michałowski, P. 2012. Tomografia wiersza. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka. 19 (sty. 2012), 199-210. DOI:https://doi.org/10.14746/pspsl.2012.19.14.