[1]
Czabanowska-Wróbel, A. 2012. Ogień życia. Wiersz Adama Zagajewskiego O mojej matce. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka. 19 (sty. 2012), 241–253. DOI:https://doi.org/10.14746/pspsl.2012.19.18.