[1]
Leclerc, Y. 2012. „Autor to właśnie ja”: Gve Flaubert, czyli pisarz-rękopis. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka. 19 (sty. 2012), 257–269. DOI:https://doi.org/10.14746/pspsl.2012.19.19.