[1]
Teklik, J. 2010. Balansując na krawędzi słowa: specyfika kobiecych świadectw obozowych (Delbo, Millu, Szmaglewska, Żywulska). Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka. 17 (sty. 2010), 249–262. DOI:https://doi.org/10.14746/pspsl:2010.17.15.