[1]
Urban-Godziek, G. 2011. Elegia na progu. Antyczne dziedzictwo motywu paraklausithyron w twórczości elegijnej renesansu (usque ad Ioannem Cochanovium). Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka. 18 (sty. 2011), 45–82. DOI:https://doi.org/10.14746/pspsl:2011.18.4.