[1]
Koschany, R. 2011. Elegia jako gatunek filmowy. Adaptacja — inspiracja — sugestia. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka. 18 (sty. 2011), 175–188. DOI:https://doi.org/10.14746/pspsl:2011.18.10.