[1]
Artwińska, A. 2011. Romantyczne tropy późnej nowoczesności. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka. 18 (sty. 2011), 225–236. DOI:https://doi.org/10.14746/pspsl:2011.18.13.