[1]
Lijewska, E. 2011. Norwid i Kierkegaard – czy spotkanie było możliwe?. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka. 18 (sty. 2011), 271–282. DOI:https://doi.org/10.14746/pspsl:2011.18.16.