[1]
Raubo, A. 2011. Z dziejów synkretyzmu filozoficznego w epoce renesansu – Jana Grotowskiego. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka. 18 (sty. 2011), 285–316. DOI:https://doi.org/10.14746/pspsl:2011.18.17.