[1]
Sośnicki, D. 2011. Strata, tęsknota, ciekawość. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka. 18 (sty. 2011), 213–221. DOI:https://doi.org/10.14746/pspsl:2011.18.12.