[1]
Magnone, L. 2013. Spotkanie w pół drogi. O Marii Konopnickiej i Zofii Nałkowskiej (z Katherine Mansfield w tle). Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka. 21 (sty. 2013), 69–98. DOI:https://doi.org/10.14746/pspsl:2013.21.5.