[1]
Krupiński, P. 2013. Świat metafor owadzich w Dziennikach czasu wojny Zofii Nałkowskiej. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka. 21 (sty. 2013), 123–146. DOI:https://doi.org/10.14746/pspsl:2013.21.7.