[1]
Tokarska-Bakir, J. 2020. Hannah Arendt i badanie antysemityzmu. Antysemityzm jako totemizm. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka. 37 (wrz. 2020), 11–40. DOI:https://doi.org/10.14746/pspsl.2020.37.2.