[1]
Wanicka, M. 2020. Czytać między przekładami. Rzecz Czarnoleska Juliana Tuwima w języku włoskim. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka. 38 (paź. 2020), 251–268. DOI:https://doi.org/10.14746/pspsl.2020.38.11.