[1]
Bagłajewski, A. 2021. Romantyzm polityczny Jarosława Jakubowskiego albo przepisywanie Dziadów (na prawicy). Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka. 40 (wrz. 2021), 297–323. DOI:https://doi.org/10.14746/pspsl.2021.40.15.