[1]
Lan, W. 2021. Literackie przekłady i formy prezentacji twórczości Olgi Tokarczuk w Chinach. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka. 40 (wrz. 2021), 153–179. DOI:https://doi.org/10.14746/pspsl.2021.40.6.