[1]
Dabert, D. 2021. Alternatywy wobec jednowymiarowości. Fenomen polskiej kultury niezależnej w PRL. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka. 40 (wrz. 2021), 357–384. DOI:https://doi.org/10.14746/pspsl.2021.40.17.